Designvleugels van Pianova

Bijzonder elegant, tijdloos, bewonderenswaardig mooi, deze Semi -Transparante Acryl Vleugels. Het tijdperk voor exclusiviteit in muziekinstrumenten, piano’s en vleugels is aangebroken. Bij T.V. opnames als X Factor, talentenjachten, openingen van exclusieve zaken, vraagt men steeds meer om iets spectaculairs.

Een streling voor het oog en het oor van de veeleisende pianist en zijn luisterend publiek. Zeer sprankelende toon, zowel helder als vol en warm. De strakke, stabiele stemming is uniek.

Particularly elegant, timeless, admirable beautiful, this Full Transparent and Semi - Transparent Acrylic Grands. The era of exclusivity in musical instruments, pianos has come. In T.V. recordings as X- Factor, talent shows, openings of exclusive business, people are increasingly asking for something spectacular.

A feast for the eye and the ear of the discerning pianist and his listening audience. Very sparkling tone, both clear and full and warm. The tight, stable mood is unique. The many possible variations in color of frame and soundboard perimeter grands make this a unique piece of art.